Usnesení

ustanovující valné hromady Svazu výrobců sportovních letadel

Dne 30.10.2001 se v Praze  sešla ustanovující valná hromada  Svazu výrobců sportovních letadel.  Jednání se zúčastnili zástupci 8. firem, viz presenční listina.

Zástupci firem konstatovali, že:

1.      Výroba letadel určených pro sport a rekreaci se v ČR dynamicky rozvíjí od roku 1990.
V současnosti představuje samostatný obor průmyslu zaměstnávající množství lidí v základní výrobě a v kooperujících oborech.

2.      Výrobky našich firem jsou realizovány na domácím trhu a hlavně na náročných zahraničních trzích v zemích EU a i v zámoří.

3.      Problémy, které jednotliví výrobci  řeší a které jim ztěžují práci a brání dalšímu rozvoji jsou stejné nebo obdobné.

Rozhodli proto, že:

1.        založí Svaz výrobců sportovních letadel jako společnou platformu pro řešení společných problémů a prosazování společných zájmů.

2.        schůzka výrobců je současně ustanovující valnou hromadou Svazu.

V dalším jednání potom:

1.      Vypracovali a schválili stanovy svazu.

2.      Zvolili přípravný výbor svazu ve složení:

a.      Jaroslav Potměšil  –  předseda

b.      Miloš Dermíšek      –  hospodář

c.      Miroslav Kábrt        –  jednatel 

Výše uvedení pánové souhlasili s tím, aby se po registraci svazu stali členy výkonného výboru na první volební období. 

3.      Pověřili přípravný výbor, aby podnikl neprodleně potřebné kroky k řádné registraci svazu.

4.      Pověřili přípravný výbor, aby publikoval ve sdělovacích prostředcích oznámení o založení svazu a vyzval všechny výrobce ke vstupu do svazu.

5.      Pověřili přípravný výbor, aby dopisem informoval partnerské organizace u nás a v zahraničí o založení svazu a nabídl jim spolupráci.

6.      Pověřili přípravný výbor, aby dopisem informoval zainteresované úřady a instituce, zejména ministerstvo dopravy, ministerstvo průmyslu, ministerstvo práce a sociálních věcí, ÚCL, stálou parlamentní komisi pro letectví, LAA a AeČR o založení svazu a vyzval je ke spolupráci zejména při řešení problémů spojených s přípravou novely Zákona o civilním letectví. se zaváděním předpisů JAR v ČR a při projednávání otázek souvisejících s normami EU zaměřených na sportovní letectví.

7.      Pověřili přípravný výbor zajistit vlastní stránku na INTERNETU.

8.      Rozhodli, že zatím nebude vybírán členský příspěvek. Pověřili přípravný výbor, aby v případě potřeby zajistil potřebné finance formou dobrovolného příspěvku od členských firem.

Valná hromada rozhodla svolat další schůzi nejpozději do konce února 2002, .

V Praze dne 30.10.2001

Zapsal:   Miroslav Kábrt  –  jednatel