Prezentace

Kdo jsme
Asociace Výrobců Sportovních letadel sdružuje firmy z České republiky zabývající se výrobou sportovních letadel nebo jejich součástí.

AVSL má 22 členů.

Členové asociace: seznam

Co představujeme
-V národním měřítku představujeme v Evropě po Německu druhého největšího producenta sportovních a UL letadel
-Naši členové produkují ročně více než 400 letadel, 1400 kusů vrtulí a 1500 kusů přístrojů
-Zaměstnáváme více než 750 kvalifikovaných lidí
-Vytváříme pro Českou Republiku vývoz v hodnotě 1 miliardy korun

Co chceme
Základní cíle naší organizace je možno shrnout do následujících bodů našich stanov:
A. Podpora a ochrana zájmů členů asociace a sportovního a rekreačního letectví jako celku.
B. Propagace sportovního a rekreačního letectví na veřejnosti, zejména jeho bezpečnosti, ekonomičnosti a společenské prospěšnosti.
C. Podpora rozvoje systému infrastruktury potřebné pro výrobu sportovních letadel a jejich dílů
D. Spolupráce se státními orgány na tvorbě legislativních norem zohledňujících potřeby a zájmy sportovního a rekreačního letectví.
E. Poskytování pomoci členům a informace ve všech věcech týkajících se výroby letadel pro sportovní a rekreačního letectví.
F. Mezinárodní výměna zkušeností a informací a spolupráce s národními organizacemi sportovního a rekreačního letectví v jiných zemích.

Organizace je representována a vedena následujícím výborem: 
Ing.Miroslav Kábrt – předseda
Jaroslav Potměšil – tajemník
Zdeněk Němec – člen výboru
Jiří Tlustý – člen výboru
Martin Balda – člen výboru
Zdeněk Teplý – zvaný člen výboru